Επικοινωνία

Γραφεία
Εργοστάσιο & Καλλιέργειες
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΜΟΥ 16, ΒΕΡΟΙΑ, ΤΚ 59131
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΤΚ 51100
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, BIOHELLAS
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΙΩΑΝΝΑΣ
ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΘΙΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΙΩΑΝΝΑΣ