Εγκαταστάσεις

Οργανώνοντας καλύτερα τα επόμενα βήματα της εταιρίας μας, Anthimidis Agro, δημιουργήσαμε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με πρότυπη μονάδα διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, στοχεύοντας σταθερά στην αλλαγή νοοτροπίας, την απόκτηση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την καθετοποίηση της παραγωγής.